Vi hjelper deg med luftavfukter til båten!

I denne guiden hjelper vi deg med å finne riktig luftavfukter til båten, kjelleren, garasjen eller til bruk hjemme. Vi forklarer forskjellene på de ulike avfukter typene, litt om teknologien og bakteriefilterne samt hva du bør tenke på når du vurderer å gå til innkjøp av en luftavfukter.

Fukt i båt

I båt er det gjerne organisk materiale. som f.eks treverk i tillegg til madrasser, puter, veggfoam, seil, klær og annet som tar skade av fukt. Båter står i våre mest fuktige miljøer, de fleste - året rundt.

 

Spesielt når det begynner å bli litt kjølig om sensommer, høst, vinter og vår, vil det tiltrekke seg bakterier, muggsopp og andre mikroorganismer. Treverk får råteskader og tekstiler blir tilført jordslag. Dette skaper den klassiske "båtlukten" og setter seg i alle kanter av båten. Er dette riktig ille, er det også skadelig å puste inn. Elektrisk materiell er også svært utsatt for korrosjon dersom det blir stående i fuktig luft.


Relativ luftfuktighet (RH) er en målenhet i % for metning av vanndamp i luften. Denne er svært avhengig av temperatur. Når det er kaldt vil luften klare å holde på mindre damp pr. m3, dermed en høyere metning og en høyere relativ luftfuktighet, selv om dampmengden er lik. Dampen vil da ha en tendens til å kondensere spesielt mot kalde overflater. Under madrasser, bak veggfoam og andre steder med lite luftgjennomstrømning vil fuktigheten forbli lenger. F.eks oppstår muggsopp f.eks rundt 68% RH, mens kondens (fuktperler) oppstår på 100%. Derfor kan mugg oppstå, men i båten er det likevel duggfrie vinduer.

Hva er en luftavfukter?

En luftavfukter består i all enkelhet av en hygrostat, vifte, varmelement, teknologi for å kondensere fukt og eventuelt et filter for å moderere bakterier i lufta. De fleste har et filter for å stanse støv og et filter for å stoppe partikler og bakterier, sammen med eventuelle ulike styringsmuligheter og timere. Luften ledes inn av viften, gjennom bakteriefilteret, deretter til kondenselementet og ut som tørrere og varmere luft. Fuktigheten kondenseres til vann eller vanndamp. På denne måten får man også en god luftsirkulasjon. og litt varme.

 

Det finnes noen forskjellige varianter som vi skal beskrive nærmere. Felles for alle luftavfuktere er at de trenger tilgang til 220V, sllik at landstrøm eller strøm under opplag er nødvendig.

 

Fordeler med luftavfukter

 • Forhindre jordslag, sopp og råte.
 • Begrense tæring på elektrisk anlegg.
 • Forhindre båtlukt.
 • Bedre inneklima.

Bruksområder for luftavfukter

 • Båt.
 • Bobil / Caravan.
 • Hytte.
 • Hus (Kjeller, Loft, Vaske-/ Tørkerom).
 • Arbeidsbrakker.

Ulike typer luftavfukter

Det finnes hovedsakelig fire typer luftavfukter: kompressor avfukter, tørkerotor avfukter, peltier avfukter og silica gel avfukter. For nordiske værforhold er tørkerotor avfukter den best egnede, og det er denne varianten av luftavfukter vi vil omtale her.


Denne avfukter typen trekker luften inn fra rommet gjennom bakteriefilteret, deretter passerer luften over et roterende hjul som er full av et materiale som heter zeolitt som absorberer overflødig vann ut av luften. Hjulet er nå mettet og må regenereres. Et varmeelement i bunnen av luftavfukteren blåser varm, tørr luft over zeolitten og tvinger fuktigheten ut av hjulet. Zeolitten er nå klar til å tørke igjen og den varme våte lufta fra hjulet treffer en kjølig flate som sikrer at fuktigheten kondenseres. Vannet drypper således inn i den interne tanken eller blåses ut i en egen kanal for dampluft. Varmen som brukes under tørkeprosessen er blandet med den tørre luften for å sikre at luften som kommer ut av avfukteren ikke bare er tørrere, men også 10-12°C varmere enn luften som kom inn.


Temperaturøkningen bidrar i seg selv også til en lavere % RH verdi. Tørkerotoren vil avgi en noe distinkt duft i starten, men denne vil avta og forsvinne helt etter kort tids bruk.


På denne siden beskriver vi hvordan en luftavfukter blir brukt i båt, men de samme prisnsippene gjelder for alle andre bruksområder

Sorpsjonsavfukter

Sorpsjonsavfukteren er en variant av tørkerotor avfukteren. Prinsippet er mye av det samme, men de har ikke partikkel-/bakteriefilter. En sorpsjons avfukter skiller ut vanndamp gjennom en dampslange i motsetning til vanndråper for en tørkerotor avfukter avgir. Dampslangen monteres til en skroggjennomføring og leder dampen ut av skroget over vannlinjen. Man må også tenke på at denne slangen bør ligge i fall mot gjennomføringen for å motvirke tilbakeslag for vanndråper som kondenserer langs slangesiden. En stor fordel med vanndamp, fremfor vanndrypp er at avfukteren kan brukes ned mot -20°C., og at fukten umiddelbart ledes ut og vekk fra båten.

 

Sorpsjonsavfukteren er mindre og beregnet for innbygging/fastmonetering. Fordelen med dette er er at avfukteren kan monteres skjult, f.eks bak en luke eller et annet ledig rom. Fuktig og tørr luft kan ledes gjennom slangesett som kan kjøpes til.

 

Sorpsjons avfukter er kompakt og bygget av komponenter med høy kvalitet, i hovedsak aluminium og er derfor beregnet for kontinuerlig drift. Dermed kan du trygt gå fra båten med avfukteren i drift frem til du kommer tilbake. Sorpsjons avfukter er også velegnet for kjellere, loft og garasjer der den kan stå på kontinuerlig år etter år.

 

En Sorpsjonsavfukter har en innebygget hygrostat som starter og stopper på innstilt luftfuktighet. Fuktighet måles da inne i avfukteren. Vi anbefaler å kjøpe til en ekstern hygrostat slik at avfukteren starter og stopper basert på luftfuktigheten i rommet fremfor inne i avfukteren.

 

Denne typen avfukter har ikke eget bakteriefilter, men har et støvfilter som bidrar til å rense luften for grove partikler. Dette filteret bør tas ut og støvsuges innimellom, og kan også skiftes ut ved behov.

Vårt utvalg av sorpsjons avfukter:

Tørkerotor avfukter

En tørkerotoravfukter er i størrelsesorden som en håndbagasjekoffert. Den produserer vann som dryppes ned i en beholder og må tømmes jevnlig. Ved høy fuktighet, må den tømmes daglig. Dersom beholderen blir full, stopper avfukteren. Det er mulig å koble til en dreneringsslange hvis man ønsker at vannet ledes direkte til et sluk. Det må da være fall i slangen slik at vannet renner ut av seg selv. Det er også mulig å kjøpe til en egen dreneringspumpe som plasseres i vanntanken dersom fall i dreneringsslange ikke er mulig. Det er viktig å tenke på om dreneringen kan fryse om vinteren, slik at man i tilfelle bør vurdere å kjøpe med en varmekabel.

 

En tørkerotor avfukter kan fint brukes i båt. En slik avfukter inneholder komponenter i plast/kompositt, som gjør at den ikke står opp mot levetiden til en sorpsjonsavfukter, men til gjengjeld er de svært prisgunstige. Vi sier derfor at slike avfuktere gjerne kan brukes i perioder der man ikke har alt for høy konstant RH%. Hvis tørkerotor avfukteren står i drift i noen timer, vil den midlertidig stanses for å beskytte seg selv, så i denne perioden vil ikke hygrostaten slå ut. I tillegg er det verdt å merke seg at en tørkerotor avfukter må monteres i det rommet den skal stå i. Det finnes også veggfester som kan kjøpes til om det ønskes permanent montering, eller så kan den bare stues vekk når avfukteren ikke er i bruk.

 

En Tørkerotor avfukter er gjerne mer funksjonrik, med programmer, timere. Dette gjør den meget godt egnet til f.eks tørking av våte klær. Det nyeste tilskudde Arida S7L har også Wifi, slik at avfukteren kan styres og monitoreres via en app. Dette krever at det er WiFi forbindelse i båten.

Vårt utvalg av tørkerotor avfukter:

Partikkel/bakterie-filter

Alle avfuktere har et luftfilter. Dette gjelder både tørkerotor- og sorpsjonsavfukteren. Men tørkerotor avfukteren har gjerne et filter til som har til hensikt å redusere bakterier og begrense partikler i luften ytterligere. Her forklarer vi forskjellen på de ulike filterene.

 

HEPA-filter

HEPA er et aktonym for High Efficiency Particulate Air. Det er fastsatt at et HEPA filter skal kunne filtrere bort minst 99,7% av luftbårne partikler på under 0,3 mikrometer. Således spiller det ingen rolle hvordan filteret fungerer, men at den skal kunne oppnå minimumskravet. Det finnes også ulike klasser av HEPA filter, som vi ikke skal gå nærmere inn på her.

HEPA filter i dagligtale er gjerne forbundet med støvsugere. Dette er et vevet filter som sitter i utblåsingen. Et HEPA i en luftavfukter sitter på motsatt side. Selve matten kan tas ut for rengjøring, men etter noen gangers rengjøring mister den effekten og bør skiftes ut.

 

Ioniseringsfilter

Når luften passerer igjennom en luftavfukter med ioniseringsfilter, blir luften elektrisk ladet.
Dette betyr at partiklene i luften får en elektrisk ladning og da tiltrekker de seg lettere mot andre partikler. Istedenfor at man har mange små partikler som svever rundt i luften, så får man noen få større partikler som enten fester seg til luftfilteret eller faller ned på dørken. Biproduktet av ioniseringsprosessen er en meget liten mengde Ozon som er helt ufarlig for mennesker og dyr.

 

UV filter

Luften som passerer et UV filter blir belyst og uskadeliggjør bakterier. Det kan hende prosessen må  gjentas noe som gjøres naturlig i og med at luften sirkulerer og kjøres gjennom avfukteren flere ganger. UV filteret fjerner ikke partikler.

Hvilken avfukter skal jeg velge?

Hvilken luftavfukter du bør velge kan baseres litt på det vi har skrevet om på denne siden. Vi oppsummerer med fordeler og ulemper under.

Sorspsjons avfukter

Sorpsjonsavfukter

 • Egnet for kontinuerlig drift
 • Egnet for skjult montering
 • Liten og kompakt, plassbesparende.
 • Fører fukt ut av båt via damp
 • Mulighet for tilkobling av ekstern hygrostat
 • Kan brukes ned mot -20°C
 • Høyere pris
 • Uten bakteriefiter (kun støvfilter)
Tørkerotor avfukter DD8L

Tørkerotoravfukter

 • Rimelig.
 • Har et bakteriefilter som bidrar til luktfjerning.
 • Flere funksjoner / programmer.
 • Høy virkningsgrad vs pris.
 • Kan flyttes, flere bruksområder
 • Vanntank må tømmes relativt ofte.
 • Problematikk for å få drenert vann ut av båt ved bruk av slange.
 • Bør ikke brukes i kontinuerlig drift, midlertidig selvstansing.
 • Estetikk. Må plasseres i samme rom som den skal avfukte.
 • Utfordrende å bruke under 0°C. mht. frost

Båtstørrelse og anbefalinger

Motorbåt < 30 fot: 
For daycruisere/snekker og båter inn til 30 fot er det begrenset plass for en sorpsjonsavfukter. Men er det plass, så sett gjerne inn en Arida S8. Hvis ikke så vil det passe fint med en av våre tørkerotor avfuktere. Husk ved bruk av dreneringsslange at denne drypper ned til lensepumpe eller benytt lensepumpe som ligger som tilbehør til de ulike luftavfukterne. Ved bruk under 0°C, pass på å kjøp med varmekabel for drensslangen, og husk at denne må gå hele veien ut. Et tips er å skråkutte drenslangen ved utløpet, blir det en bedre dryppflate. Har du mulighet for å sette opp en WiFi hotspot, så  kan Arida S7L være et godt alternativ. Da kan du monitorere tilstanden til avfukteren via app.

 

Motorbåt 30 - 35 fot
Her anbefaler vi å forsøke å få fastmontert en Arida S8 eller S12 Sorpsjonsavfukter. Volumet blir noe større og det er ofte større mengde av organisk materiale og tekstiler som tiltrekker seg fukt. Det er da ideelt for overvintring både på land og på vann. Men tørkerotor er absolutt bedre enn ingenting, les punktet over.

 

Motorbåt 36+ fot
Det ideelle her vil være å bruke en Arida S12 Sorpsjonsavfukter. Nærmer du deg 45 fot eller mer, bør du vurdere en Arida S25.

 

Seilbåter
De minste seilbåtene kan man klare seg med en tørkerotor avfukter. Men husk at seilbåter har gjerne større inneareal enn motorbåter i tilsvarende størrelse. I tilllegg vil våte seil og klær etter en fuktig seiltur bidra til økt fuktighet i båten. Så for seilbåter 25+ fot bør du vurdere en S8, 30+ fot Arida S12 og 40+ Arida S25.

 

Fiskefartøy

På fiskebåter er det høy aktivitet på dekk. Klær, redskap og fangst bidrar til vesentlig økt fuktmengde. Her bør man vurdere Arida S25 som vil gi meget god tørkevne.

TIlbehør til luftavfuktere:

På lager
Bestilt til lager, Bekreftet leveringsdato
Bestilt til lager, Ubekreftet leveringsdato
Bestillingsvare
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.